>

Συντήρηση Καυστήρων

Η εταιρεία Pan-Services πέρα από τις αποφράξεις αποχετεύσεων, τα κοινόχρηστα, τις απολυμάνσεις και την πυρόσβεση, προκειμένου να εξυπηρετήσει καλύτερα τους πελάτες της, έχει επεκτείνει τη δραστηριότητα της και στους καυστήρες (πετρελαίου - φυσικού αερίου), τόσο στην Αθήνα όσο και στην υπόλοιπη Αττική.

Ένας στόλος από ευέλικτα οχήματα, άρτια εξοπλισμένα και επανδρωμένα από εξειδικευμένους και έμπειρους συντηρητές καυστήρων πετρελαίου ή φυσικού αερίου αναλαμβάνουν με υπευθυνότητα τη συντήρηση του καυστήρα και του λέβητα. Κάνουν τις σωστές ρυθμίσεις για μεγαλύτερη απόδοση και οικονομία πετρελαίου ή φυσικού αερίου.