>

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις οικιών, επαγγελματικών χώρων
 • Μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
 • Ανακαίνιση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων οικιών, επαγγελματικών χώρων
 • Εγκατάσταση και συντήρηση αυτοματισμών κτηρίων
 • Εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτρολογικών πινάκων, πινάκων αυτοματισμού, αποκατάσταση βλαβών και δυσλειτουργιών ηλεκτρικών κυκλωμάτων
 • Δομημένη καλωδίωση – Εγκαταστάσεις πινάκων ασθενών ρευμάτων – Εγκαταστάσεις θυροτηλεοράσεων – θυροτηλεφώνων – κεραίες TV
 • Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και εποπτείας χώρων – CCTV (Closed-circuit TV)
 • Εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης
 • Σύνταξη μελετών φωτοτεχνίας – Εγκατάσταση και συντήρηση κυκλωμάτων φωτισμού
 • Ηλεκτρολογικός έλεγχος και συντήρηση εγκαταστάσεων
 • Έλεγχο και παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων του κτηρίου